mtel 3g ZTE dongle MF626 freebsd setup

vladimir simeonov
05/11/2013

тъйкато почти не се намира информация как се настройва въпросния донгъл за работа с mtel, сега ще постна набързо работещо решение, което обаче не е базирано на стандартния ppp, тъйкато не успях да му хвана цаката специално с mtel и ZTE. информацията е компилирана от руски форуми е пригодена за mtel. въпросния мотедел на ZTE MF6xx се разпознава успешно от ugen и се използва драйвера u3g. 

конфигурацията е базирана на FreeBSD 9.1-rel am64.

тъйкато пак казвам, устройството трудно се подкарва с ppp демона, ще се използва mpd5:

cd /usr/ports/net/mpd5; make install

echo ‘mpd_enable=”YES”‘ >> /etc/rc.conf

създават се два файла:

/usr/local/etc/mpd5/mpd.conf

Код:

startup:

# configure mpd users

set user admin xxx admin

# configure the console

set console self 127.0.0.1 5005

set console open

log +all

default:

load mtel

mtel:

log +auth +bund +ccp +chat +echo +iface +ipcp +lcp +phys

create bundle static mtel

set bundle links B-Link

set ipcp ranges 0.0.0.0/0 10.0.0.0/0

set ipcp disable vjcomp

create link static B-Link modem

set link action bundle mtel

set modem device /dev/[b]cuaU1.2[/b]

set modem speed 921600

set modem watch -cd

set modem watch -dsr

set modem script dial-mtel

set auth authname mtel

set auth password mtel

set link disable chap pap acfcomp protocomp

set link keep-alive 6 60

set link max-redial 0

set iface route default

open

тук единствено заменете /dev/cuaU1.2 с вашия интерфейс към ZTE. при мен е 1.2 тъйкато това е втори донгъл, при вас вероятно ще е /dev/cuaU0.2

другия файл за създаване е /usr/local/etc/mpd5/mpd.script

Код:

dial-mtel:

print “ATZ\r\n”

match “ERROR” ModemError

match “NO CARRIER” ModemError

match “OK” NoEcho

wait 5

log “Modem not ready”

failure

NoEcho:

print “ATE0\r\n”

match “OK” ModemQuery

wait 5

log “Modem not ready”

failure

ModemQuery:

print “AT+CGEQMIN=1,4,64,640,64,640\r\n”

regex “[+]CRSM: .*\”(.*)\””

wait 5

log “Detected ICC (BCD): $matchedString1”

match “OK”

wait 5

print “AT+CGEQREQ=1,4,64,640,64,640\r\n”

wait 5

print “AT+CRSM=176,28423,0,0,9\r\n”

regex “[+]CRSM: .*\”(.*)\””

wait 5

log “Detected IMSI: $matchedString1”

match “OK”

wait 5

print “AT+CSQ\r\n”

regex “[+]CSQ: .*$”

wait 5

log “Detected $matchedString0”

match “OK”

wait 5

ModemInit:

print “AT&D2&C1S0=0S7=60S30=0+CGDCONT=1,\”IP\”,\”inet-gprs.mtel.bg\”\r\n”

match “OK” DialOut

match “ERROR” ModemError

wait 5

ModemError:

log “Modem error”

failure

DialOut:

log “Calling, waiting 60 seconds for connect…”

print “ATDT*99#\r\n”

match “CONNECT” Connected

match “NO CARRIER” DialError

match “BUSY” DialError

wait 60

log “Modem error”

failure

DialError:

log “Cannot connect”

failure

Connected:

log “Connected”

success

последна стъпка:

/usr/local/etc/rc.d/mpd5 start

за грешки проверявайте лог файла в /var/log/mpd*

надявам се да съм бил полезен. благодаря за вниманието!

Comments are closed !