dovecot sieve and roundcube

vladimir simeonov
02/08/2011

Dovecot за разлика от Courier поддържа създаване на филтри за писмата на базата на SIEVE езика. Настоящето howto e 10min инструкция за подкарване на sieve под postfix, dovecot и roundcube

изисквания: dovecot 2.x, roundcube > 0.5

базирано на: http://wiki2.dovecot.org/Pigeonhole/ManageSieve/Configuration

http://bsdbased.com/2009/11/22/sieve-dovecot-lda-roundcube-howto

1. apt-get install dovecot-managesieved dovecot-sieve

2. сваляте roundcube plugin в папка plugins: http://www.tehinterweb.co.uk/roundcube/#pisieverules

3. editor managesieve/config.inc.php

редактирате първият ред така

$rcmail_config[‘managesieve_port’] = 2000;

4. editor config/main.inc.php

и добавяте managesieve към списъка с plugins

5. editor /etc/dovecot/dovecot.conf

редактирате реда protocols и добавяте sieve

6. editor /etc/dovecot/conf.d/90-plugin.conf

plugin {
sieve = ~/.dovecot.sieve
sieve_dir = ~/sieve
}

готово. трябва да имате работещ filter!

Comments are closed !