Удостоверителни вериги

vladimir simeonov
18/07/2011

Живееки в Балканска държава, по български стандарт всичко ни е циганско. Тъпите доставчици на УЕП имат хиляди безсмислени ROOT CA, Intermediate CA и така и не се сещат да ги съберат на един адрес, така че системните администратори като мен да могат с едно кликане да се справят с бъркоча им.

След гневния ми встъпителен коментар, ще посоча линкове за сваляне на съответните Root CA, за свое у чуждо улеснение.

Дано някой ден да доживеем въпросните кръвопиици да се сертифицират за добавяне в Trusted Root CA на основните browsers или поне да стъпи на родната почва европейски доставчик на услуги за електронен подпис.

Comments are closed !